by Oceanic

Sprawdź, czy zostałaś testerką AA Cell Block Green Power!

Autor: Ekspert #SkinMate
Sprawdź, czy zostałaś testerką AA Cell Block Green Power!
Podziel się

Jest nam niezmiernie miło, że testowanie POCZUJ GREEN POWER spotkało się z tak pozytywnym odbiorem z Waszej strony. Akcja zmotywowała dziesiątki kobiet do kreatywnej interpretacji głównej idei.

Bardzo cieszymy się, że chcecie razem z nami zacząć przygotowania do lata. Dziękujemy! Poniżej lista zwyciężczyń.

Facebook:
Monika Babi
Dominika Bogacka
Monika Delejowska
Ada Frąckowiak
Barbara Furtak
Ewelina Kuźniar
Katarzyna Mrożek
Patrycja Kasia Pospieszna
Martyna Tyśka Tomczyk
Aleksandra Wąsik
Marta Zytka

Instagram:
aaleks_sandria
aagaggru
tupaulasz
dama.kierr
daria.olek
ledwozipiie
strawberry.blonde90
team2sis
zakrecona__99

Zgodnie z zapisami regulaminu wszystkie laureatki prosimy o wysłanie na adres mailowy: skinmate@kosmetykiaa.pl swoich danych do wysyłki: imię i nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu, które są niezbędne do przesłania nagród. Niezbędne jest również dodanie w mailu oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Oceanic S.A. z siedzibą w Sopocie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu Poczuj Green Power, tj. celem wydania nagrody i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do moich danych, żądania ich usunięcia oraz do ich poprawiania na warunkach określonych ustawie o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku oraz – oświadczając, że posiadam w tym zakresie stosowne upoważnienie od tych osób – wizerunków osób umieszczonych na zgłoszonych do konkursu zdjęciach, jak również na korzystanie ze zgłoszonego przeze mnie do w/w konkursu zdjęć w profilach Organizatora i Zleceniodawcy prowadzonych w serwisach społecznościowych Instagram oraz Facebook, jak również na wykorzystanie ich w materiałach reklamowych i promocyjnych, w tym billboardach, standach reklamowych, materiałach drukowanych itp. oraz w sieci Internet, a także przerobienie tychże zdjęć, w tym m.in. zmianę formatu, kolorystyki, opatrzenia napisami itp. Powyższa zgoda ma charakter wyłączny i nie jest ograniczona czasowo oraz terytorialnie. Zobowiązuję się nie korzystać względem Organizatora i Zamawiającego z przysługujących mi osobistych praw autorskich przysługujących mi wobec zgłoszonych do Konkursu zdjęć/filmów video/wpisów.”

    autor: Ekspert #SkinMate

    Zobacz także